Naše služby

Pohrebná služba BAREZIO PLUS Vám ponúka nasledujúce služby:

● Kompletné vybavenie pohrebných náležitostí aj u Vás doma
● Prevoz tela zosnulého z bytu , domu, nemocnice
● Prevoz tela zosnulého zo zahraničia
● Oblečenie a úprava zosnulého
● Organizácia poslednej rozlúčky
● Vybavenie všetkých úradných záležitostí (matrika, úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho, žiadosť o príspevok na pohreb)
● Foto a video prezentácia
● Hudobná produkcia
● Predaj truhiel a urien
● Predaj drevených krížov
● Potlač stúh
● Predaj vencov, kytíc a kvetinovej výzdoby
● Smútočné oznámenia – parte
● Predaj ďalších smútočných potrieb
● Výkop a zasypanie hrobu
● Organizácia smútočných posedení (karov)
● K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

K dispozícii sme Vám 24 hodín denne, 7 dní v týždni.  +421 948 800 400