Pozor zmena adresy! Nájdete nás na Moyzesovej 58 v Prešove.

Ako správne postupovať pri úmrtí

Ako postupovať pri úmrtí

Smrť blízkej osoby je pre každého človeka mimoriadne ťažkou a bolestivou udalosťou. Takmer každý z nás sa aspoň raz v živote dostane do situácie, keď bude musieť vybavovať pohreb blízkeho človeka. Preto je dôležité vedieť, ako správne postupovať. Trúchlenie a smútok musí veľakrát počkať a pozostalí ich musia vymeniť za starosti spojené s vybavovaním všetkých náležitostí, spojených s úmrtím a pohrebom.

Pohrebná služba Barezio Plus je pripravená v ťažkej chvíli pomôcť a podať Vám pomocnú ruku, aby ste sa mohli dôstojne a s úctou rozlúčiť so svojím blízkym. Našim cieľom je odbremeniť Vás od najväčších starostí a poskytnúť Vám komplexné služby spojené s pohrebom a vybavením poslednej rozlúčky, ako sú výkop hrobu, zaopatrenie tela nebohého, predaj rakiev, smútočných kytíc aj hrobových úprav. Takisto Vám vieme pomôcť s vybavením všetkých úradných záležitostí a smútočného posedenia. To všetko sme pre Vás ochotný urobiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Aký je postup pri úmrtí

Aby sme zjednodušili pozostalým vybavovanie, vytvorili sme pre smútiace rodiny podrobný manuál, ako presne postupovať, čo všetko je potrebné mimo pohrebu vybaviť a čo pre Vás zabezpečíme my – Pohrebná služba Barezio Plus. Je dôležité vedieť, že ak smrť nastane doma je nevyhnutné volať 112, aby obhliadajúci lekár konštatoval smrť a určil presné náležitosti. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, ktorá preberie telo nebohého a navedie pozostalých k ďalšiemu postupu. Pokiaľ ide o úmrtie v nemocnici, vtedy je personál nemocnice povinný oboznámiť pozostalých o úmrtí, ktorí následne kontaktujú pohrebnú službu. Rovnako sa postupuje aj pri úmrtí nebohého v zahraničí, kedy pre Vás pohrebná služba, zabezpečuje aj prevoz nebohého. 

Dokumentácia

Pre vybavenie pohrebu je potrebné vybrať objednávateľa pohrebu, na ktorého bude vystavená kompletná pohrebná dokumentácia. Taktiež je veľmi dôležité dodať doklad totožnosti nebohého, oblečenie na poslednú rozlúčku a  fotografiu na smútočné oznámenie. Pre poslednú rozlúčku je treba určiť konkrétny dátum, čas a miesto konania. Pri vybavovaní pohrebu je potrebné vybrať aj formu rozlúčky a pochovávania. Pokiaľ ide o veriaceho, tak sa forma odvíja od konkrétneho vierovyznania, ak ide o neveriaceho nebohého, posledná rozlúčka je formou občianskej rozlúčky. Pohrebná služba Barezio Plus ponúka dve formy pochovávania, konkrétne pochovávanie priamo do zeme, či už formou kopaného alebo panelového hrobu, a tiež formou kremácie

Koronavírus

Rok 2020 priniesol náročné chvíle aj pre pohrebné služby. Situácia spojená so šírením koronavírusu spôsobila aj isté komplikácie pri zaopatrení a obliekaní zosnulých kovidových pacientov. Preto sme v našej pohrebnej službe vytvorili podrobný návod, ako postupovať pri obliekaní zosnulých, ktorých príčinou úmrtia bol práve koronavírus, tak aby sa s telom manipulovalo dôstojne a zároveň sa dodržiavali všetky hygienické požiadavky.

Prečo Barezio Plus

Proti konkurenčným pohrebným službám si v Bareziu si zakladáme predovšetkým na profesionálnom prístupe, kvalite a dôstojnosti všetkých služieb spojených s pohrebom. Nebohí i pozostalí majú veľakrát rôzne predstavy a priania, ako má ich posledná rozlúčka vyzerať. Cieľom pohrebnej služby Barezio Plus je pristupovať ku každému individuálne, podľa jeho predstáv a možností a zároveň vyhovieť všetkým požiadavkám, aby bola posledná rozlúčka vykonaná s úctou a dôstojnosťou, pretože to je to posledné, čo môžeme pre zosnulých urobiť.

Kde nás nájdete

Okrem Prešovskej pobočky Barezio Plus, nás teraz môžete nájsť aj v novootvorenej prevádzke v Poprade, ktorá bude poskytovať komplexné pohrebné služby v Poprade a okolí. Našou úlohou je zmierniť váš smútok a žiaľ, preto nechajte starosti spojené s pohrebom na nás a my vytvoríme pre vášho zosnulého dôstojné miesto na večný odpočinok. 

Neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme a odbremeníme  od starostí súvisiacich s pohrebom blízkej osoby.

 

 

Call Now Button