Pozor zmena adresy! Nájdete nás na Moyzesovej 58 v Prešove.

Ako vyjadriť úprimnú sústrasť správnym spôsobom ?

úprimná sústrasť

Každý človek prežíva stratu blízkeho vlastným spôsobom. Dôležité je, dať človeku najavo, že na neho myslíme, a že je nám úprimne ľúto čo prežíva. Vyslovenie úprimnej sústrasti je veľakrát náročné, pretože nevieme nájsť tie správne slová, aby sme pozostalému pomohli prekonať smútok a žiaľ. A keďže strata blízkej osoby je veľmi citlivá záležitosť, ľútosť by sme mali vedieť vyjadriť správnym spôsobom, aby naše slová nevyzneli morbídne, a aby sme niekomu ešte viac neublížili.

Úprimnú sústrasť neželáme ale vyjadrujeme

V prvom rade si musíme pamätať, že úprimná sústrasť sa nikdy neželá ani nepraje. Úprimnú sústrasť preto správne vyslovujeme či vyjadrujeme, adekvátnym spôsobom Vyjadrujem Vám moju úprimnú sústrasť  resp. Vyslovujem Vám moju úprimnú sústrasť. Tým pozostalým dávame najavo, že aj my sme spoluúčastní na ich utrpení a chceme im pomôcť znášať ich bolesť a žiaľ. Pri poslednej rozlúčke je tiež vhodné kondolovať slovami Prijmite moji úprimnú sústrasť, alebo tiež skrátenou formou, ktorej správny tvar je Úprimná sústrasť. Takéto formy kondolencie sa považujú za najvhodnejšie a zároveň najsprávnejšie.   

Ak sme si boli so zosnulým blízky môžeme povedať aj slová Je mi to ľúto, Bude mi veľmi chýbať a tiež dať pozostalému najavo, že sme tu pre neho, ochotný mu pomôcť, napríklad frázou Ak budeš niečo potrebovať, som tu pre teba
V dnešnej dobe sa o smrti osôb často dozvedáme aj prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. V písomnej forme sa môže sústrasť prejaviť aj latinskou skrátkou R.I.P. (Requiescat In Pace), čo v preklade znamená Nech odpočíva v pokoji. 

Vysloviť sústrasť nemusí byť vždy najjednoduchšie a niekedy ju nemusíme vyjadriť len slovami. Častokrát za nás povie viac úprimné objatie, stisk ruky či náš pohľad. Dôležité je nenechať v tom smútiaceho samého a poskytnúť mu potrebnú pomoc a oporu v najťažších chvíľach.

Call Now Button