Pozor zmena adresy! Nájdete nás na Moyzesovej 58 v Prešove.

Nezneužívajme pozostalých na Covid!

Lekár Covid 19

Posledné dva roky a situácia spojená so šírením ochorenia Covid-19 zasiahla do života každého z nás. Ovplyvnila a sťažila naše fungovanie, organizovanie rôznych udalostí i celkové fungovanie služieb, medzi ktoré nepochybne patria aj pohrebné služby, ktoré čelili viacerým problémom. Pohrebníctva museli svoje služby maximálne prispôsobiť najvyšším hygienickým štandardom, aby pri manipulácií s pozostalým neohrozovali svojich zamestnancov, no najmä, aby zabránili potencionálnemu šíreniu ochorenia.

Nezneužívame nešťastie druhých

Viacero pohrebných služieb začalo súčasnú situáciu zneužívať a účtovať si nezmyselné poplatky za ochranné pomôcky, dezinfekciu či obliekanie zosnulého, ktorý bol v čase smrti nakazený. Nešlo pritom o malú sumu peňazí, nakoľko niektoré pohrebníctva si za tieto služby účtovali navyše stovky eur.

Ďalším veľkým problémom, spojeným s pohrebnými službami v čase Covidu je nedôstojná manipulácia, pochovávanie v transportných vakoch, alebo odmietnutie obliekania pozostalého. Mnoho pohrebných služieb dokonca neumožní otvoriť truhlu pozostalým pri poslednej rozlúčke, čo odvodňujú nepravdivými informáciami o infekčnosti zomrelého. Deje sa to napriek tomu, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vydal vyhlášku o tom, že zosnulá osoba môže byť pre pozostalú rodinu vystavená v otvorenej truhle, pričom hlavný hygienik podpísal dokument o tom, že títo covidoví zosnulí už nie sú infekční.

Dôstojnú rozlúčku si zaslúži každý

Sme zhrození zo správania iných pohrebníctiev, preto Vás chceme ubezpečiť, že v našej pohrebnej službe Barezio Plus si neúčtujeme žiadne príplatky, za manipuláciu s pozostalým, ktorý bol čase úmrtia nakazený koronavírusom. Hoci mnohí už štatistiky a informácie o počte úmrtí na koronavírus vytesňujeme, je dôležité si uvedomiť, že za každým jedným človekom, ktorý podľahol ochoreniu Covid-19, alebo bol koronavírus jeho pridruženou chorobou, sú pozostalí, rodina a priatelia ktorí sa s ním chcú dôstojne a s úctou rozlúčiť.

My v Barezio Plus – Pohrebná služba svoju prácu berieme ako poslanie. Chceme pozostalým rodinám pomôcť v ich smutnej a ťažkej životnej situácii, aby sa mohli rozlúčiť s ich blízkou osobou. Nerobíme preto žiadne rozdiely ani sa neobohacujeme na nešťastí druhých, pretože veríme, že dôstojnosť a úctu si pri svojej ceste na večný odpočinok zaslúži každý.

Call Now Button