Pozor zmena adresy! Nájdete nás na Moyzesovej 58 v Prešove.

Zelené stromy namiesto náhrobných kameňov? To sú ekologické bio urny Bios – Život po živote!

biourna

Po smrti človeka, sa s telom nebohého zvyčajne deje jedna z týchto dvoch vecí: buď je telo uložené v truhle a je pochované pod zemou, alebo je spopolnené a uložené v urne, ktorú si pozostalí nechajú, alebo ju uložia na cintoríne. Avšak v oboch týchto prípadoch dávame za životom človeka bodku. Počuli ste však už o ekologickej urne Bios Život po živote?  

Stalo sa bežnou tradíciou, že ak nám zomrie niekto blízky, zasadíme na jeho pamiatku strom, ktorý nám ho bude pripomínať. V pohrebnej službe Barezio Plus , Vám ale ponúkame ekologickú formu pochovávania, prostredníctvom biologicky rozložiteľných urien, ktoré umožnia vyrásť novému stromu z pozostatkov nebohého, čím ide istým spôsobom o návrat k životu prostredníctvom prírody.  

Čo je bio urna

Urna Bios je 100 percentne ekologicky rozložiteľná urna, ktorá je zložená zo škrupín kokosových orechov, kompaktnej rašeliny a celulózy. Táto urna má špeciálnu konštrukciu, zloženú z dvoch nádob, pričom v prvej je semienko vami vybraného stromu a substrát. Do druhej sa uloží popol nebohého, pričom je možné použiť všetok popol, alebo len jeho časť. Na začiatku strom rastie izolovane iba v substráte. Následne, po uplynutí istej doby, sa začne materiál, z ktorého je urna Bios vyrobená, prirodzene rozkladať a celá zostava, vrátane popola nebohého, sa stáva súčasťou podložia a zároveň hnojivom pre strom. Hmota urny sa transformuje, pričom smrteľné pozostatky v urne koexistujú s konkrétnym semenom, ktoré sa začína rozvíjať a formuje sa tak strom. 

Okrem toho, že ide o ekologický pohreb, ktorý neznečisťuje životné prostredie a nepoužívajú sa pri ňom žiadne balzamovacie tekutiny, kopa plastov, kameňov či betónu, je táto forma pochovávania oveľa lacnejšia ako tradičný pohreb. Prostredníctvom takéhoto zeleného pohrebu a ekologickej urny Bios môžete ušetriť našu planétu od ďalšieho znečisťovania a vytvoriť ďalší kúsok prírody, ktorý bude dlho rásť na pamiatku vašej milovanej osoby. 

biourna bios

Call Now Button